வண்ணங்கள்

(வண்ணங்கள் - மழலையர் பதிப்பு இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)
வண்ணங்கள்
வண்ணமற்றவை
  வண்ணங்கள்  

சிவப்பு , நீலம், பச்சை ஆகியவை அடிப்படை வண்ணங்கள் ஆகும்.

இந்த வண்ணங்களில் இருந்து நாம் மற்ற வண்ணங்களை உருவாக்கலாம்.

வானவில் தொகு

நீங்கள் வானவில் பார்த்தது உண்டா?

 
 அதில் ஏழு வண்ணங்கள் இருக்கின்றன.

  1. ஊதா
  2. கருநீலம்
  3. நீலம்
  4. பச்சை
  5. மஞ்சள்
  6. செம்மஞ்சள் (ஆரஞ்சு)
  7. சிவப்பு

வெள்ளை என்பது நிறமல்ல.

 

வண்ணப் புத்தகம் தொகு

கீழே உள்ள புத்தகங்களைப் பார்த்து வண்ணங்கள் பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ளுங்கள். புத்தகத்தைத் முழுப் பக்கமாகத் திறந்து பார்க்க படத்தில் இரு தடவைகள் அழுத்துங்கள்.

 
 பயிற்சி தொகு

கீழுள்ள வண்ணங்களின் பெயர்களை கேட்டுத் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.
 

இந்த வண்ணங்களில் உங்களிடம் எந்தெந்த பொருட்கள் உள்ளன?

இவை தவிர நீங்கள் அறியும் பிற வண்ணங்கள் எவை?

"https://ta.wikibooks.org/w/index.php?title=வண்ணங்கள்&oldid=17808" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது