வண்ணங்கள்/பழுப்பு

வண்ணங்கள்
வண்ணமற்றவை
Red.svg Solid pink.svg Solid orange.svg Solid yellow.svg Green square.svg Solid blue.svg Solid purple.svg
Solid white.svg Solid grey.svg Solid black.svg Solid brown.svg Gold-pixel.PNG Solid silver.png Chess d45.svg
Spectrum4websiteEval.png
  பழுப்பு  
Bear DSC04417.jpg Brown Bear
Walnuts02.jpg Brown Nuts
Semi-sweet chocolate chips.jpg Brown Chocolate
DirkvdM frog santa fe.jpg Brown Frog
Espresso-roasted coffee beans.jpg Brown Beans
"https://ta.wikibooks.org/w/index.php?title=வண்ணங்கள்/பழுப்பு&oldid=7292" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது