வண்ணங்கள்/பச்சை

வண்ணங்கள்
வண்ணமற்றவை
Red.svg Solid pink.svg Solid orange.svg Solid yellow.svg Green square.svg Solid blue.svg Solid purple.svg
Solid white.svg Solid grey.svg Solid black.svg Solid brown.svg Gold-pixel.PNG Solid silver.png Chess d45.svg
Spectrum4websiteEval.png
  பச்சை  
Aztec mask 050910 170205.jpg முகமூடி
Green tubes and valves.jpg குழாய்கள்
Liberation Shoes.JPG காலணி
Grashuepfer-michaelmess.jpg வெட்டுக்கிளி
Hansetrans LKW 02.jpg பச்சை நிற வாகனம்
"https://ta.wikibooks.org/w/index.php?title=வண்ணங்கள்/பச்சை&oldid=16621" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது