வண்ணங்கள்/வெண்கலம்

வண்ணங்கள்
வண்ணமற்றவை
Red.svg Solid pink.svg Solid orange.svg Solid yellow.svg Green square.svg Solid blue.svg Solid purple.svg
Solid white.svg Solid grey.svg Solid black.svg Solid brown.svg Gold-pixel.PNG Solid silver.png Chess d45.svg
Spectrum4websiteEval.png
  வெண்கலம்  
Phyllopertha horticola fg01.JPG Bronze Beetle
Bestek titanic.jpg Bronze Cutlery
Equestrian Knight Aquamanile.jpg Bronze Statue
Maria Theresa ein kreutzer 1760 reverse.jpg Bronze Coin
"https://ta.wikibooks.org/w/index.php?title=வண்ணங்கள்/வெண்கலம்&oldid=7295" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது