வண்ணங்கள்/சிவப்பு

வண்ணங்கள்
வண்ணமற்றவை
Red.svg Solid pink.svg Solid orange.svg Solid yellow.svg Green square.svg Solid blue.svg Solid purple.svg
Solid white.svg Solid grey.svg Solid black.svg Solid brown.svg Gold-pixel.PNG Solid silver.png Chess d45.svg
Spectrum4websiteEval.png
  சிவப்பு  
20040504 4 May 2004 Tokyo Tower stairs 1 Shibakouen Tokyo Japan.jpg சிவப்பு நிற படிகள்
A bee and a rose.JPG சிவப்பு நிற மலர்
Chaises-saint-denis.JPG சிவப்பு நிற நாற்காலிகள்
Krummhoern-Pony.jpg சிவப்பு நிற கட்டிடம்
Coccinella.JPG சிவப்பு நிற வண்டு
"https://ta.wikibooks.org/w/index.php?title=வண்ணங்கள்/சிவப்பு&oldid=16618" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது