வண்ணங்கள்/ஆரஞ்சு

வண்ணங்கள்
வண்ணமற்றவை
Red.svg Solid pink.svg Solid orange.svg Solid yellow.svg Green square.svg Solid blue.svg Solid purple.svg
Solid white.svg Solid grey.svg Solid black.svg Solid brown.svg Gold-pixel.PNG Solid silver.png Chess d45.svg
Spectrum4websiteEval.png
  ஆரஞ்சு  
Ambersweet oranges.jpg தோடம்பழம்
Delicatearch.png ஆரஞ்சு வண்ணத்தில் உள்ள பாறை
Maple leaf structure.jpg ஆரஞ்சு இலைகள்
Chicken curry.jpg ஆரஞ்சு வண்ணத்திலுள்ள கோழிக்குழம்பு
"https://ta.wikibooks.org/w/index.php?title=வண்ணங்கள்/ஆரஞ்சு&oldid=16619" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது