வண்ணங்கள்/தங்கம்

வண்ணங்கள்
வண்ணமற்றவை
Red.svg Solid pink.svg Solid orange.svg Solid yellow.svg Green square.svg Solid blue.svg Solid purple.svg
Solid white.svg Solid grey.svg Solid black.svg Solid brown.svg Gold-pixel.PNG Solid silver.png Chess d45.svg
Spectrum4websiteEval.png
  தங்கம்  
Trumpet 1.jpg Golden Horn
Sunset 2007-1.jpg Golden Sunset
Holy Roman Empire crown cutout.png Golden Crown
Gold Ring.JPG Golden Ring
"https://ta.wikibooks.org/w/index.php?title=வண்ணங்கள்/தங்கம்&oldid=7293" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது