வண்ணங்கள்/வெண்மை

வண்ணங்கள்
வண்ணமற்றவை
Red.svg Solid pink.svg Solid orange.svg Solid yellow.svg Green square.svg Solid blue.svg Solid purple.svg
Solid white.svg Solid grey.svg Solid black.svg Solid brown.svg Gold-pixel.PNG Solid silver.png Chess d45.svg
Spectrum4websiteEval.png
  வெண்மை  
Amsterdam - Lion's statue.jpg White Lion Statue
Allium sativum - Garlic 02.jpg White Garlic
Biarritz Phare 3.jpg White Tower
Tree and street lamp in winter.jpg White Snow
Cumulus clouds in fair weather.jpeg White Clouds
"https://ta.wikibooks.org/w/index.php?title=வண்ணங்கள்/வெண்மை&oldid=7289" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது