பாடம்:சிறுவர் நூல்கள்

< பாடநூல்கள்

சிறுவர் நூல்கள்
இவ்வகையான புத்தகங்கள் சிறுவர் நூல்கள் பற்றி விவாதிக்கின்றன: பொதுவாக சிறுவர்கள் அவர்களுக்கு ஏற்ற நூல்கள்; இங்கு உள்ள நூல்கள் சிறுவர்களின் அறிவுக்கும் அவர்களின் சிந்தனைக்கும் எட்டுவனவாக இருக்க வேண்டும். சிறுவர்களின் மனநிலை எவ்வாறு இருக்கும், அவர்களுக்கு எவ்வாறு கூறினால் புரியும் என்பதைப் பற்றியும் எழுத்தர்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
"https://ta.wikibooks.org/w/index.php?title=பாடம்:சிறுவர்_நூல்கள்&oldid=9420" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது