பாடம்:கணினியியல்

< அனைத்து பாடங்கள்

Icon tools and star.svg
கணினியியல்
கணினியல் துறை நூல்கள் இப் பகுதியில் தொகுக்கப்படுகின்றன. கணினியைப் எப்படிப் பயன்படுத்துவது, இணையம், மென்பொருட்கள், நிரலாக்க, பிணையம், கணினி அறிவியல் உட்பட்ட பல பிரிவுளைப் பற்றிய நூல்கள் இங்கு இடம்பெறும்.
Chart organisation.svg
உபப் பகுதிகள்
Star*.svg
சிறப்பு நூல்கள்
"https://ta.wikibooks.org/w/index.php?title=பாடம்:கணினியியல்&oldid=15399" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது