மலர்கள்/தும்பை

சின்ன செடியில் பூக்கும .வெண்மை நிறம் .மணம் இல்லை.

"https://ta.wikibooks.org/w/index.php?title=மலர்கள்/தும்பை&oldid=7085" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது