பறவைகள்/நெருப்புக் கோழி

Yaen001.jpg
Struthio Camelus-0318.jpg