நான் தமிழ் விக்கிப்பீடியாவில் கட்டுரைகள் எழுதி வருகிறேன். விக்கிப்பீடியாவில் தொகுத்துப் பழகியிருக்கிறேன். பொதுவான உதவி தேவையென்றால் என் பேச்சுப் பக்கத்தில் தெரிவியுங்கள். நன்றி!