சி ஷார்ப்/பெயர்வெளி

பெயர்வெளி என்பது ஒரு குறிபிட்ட பிரிகளைக் கொண்ட தொகுப்பு ஆகும். இதனை nameSpace எனக் குறிப்பிடுகிறோம். சி ஷார்ப் .நெட்டில் இருக்கும் பெயர் வெளிகள் மற்றும் அவற்றின் பயன்களைப் பற்றி இங்கு காணப போகிறோம்.

 1. Sytem.Resource

பெயர்வெளிகள் உங்கள் விண்ணப்பத்தை எது ஒரு "என்ற இடத்தில்" வழங்க பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவர்கள் சி # மொழி போன்ற மாறி பெயர்கள் உங்கள் திட்டத்தில் அனைத்து என்ற தகவலை, ஒரு சூழல் வழங்க குறிப்பாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. பெயர்வெளிகள் தெளிவின்மையை தீர்க்கவும் உள்ளன. ஒரு தொகுப்பி இல்லையெனில் அதை செய்ய முடியாது.

பெயர்வெளிகள் எளிதாக இந்த வழியில் வரையறுக்கப்படுகிறது:

             namespace MyApplication
             {
              / / MyApplication நேம்ஸ்பேஸ் வசிக்கிறார்கள் உள்ளடக்கத்தை இங்கே வைக்கப்படுகிறது.
             }

கணினி நேம்ஸ்பேஸ் வழக்கமாக பொதுவாக காணப்படும். ஒரு தொலைவில் இருந்து கொண்டு,. நெட் பிரேம்வொர்க் உங்களுக்கு வழங்கிய பெயர்வெளிகள் ஒரு முழு வரிசைக்கு உள்ளது.

ஒரு பெயர்வெளி தரவுகளை பயன்படுத்தி குறிப்பிடப்படுகிறது .போன்ற ஆபரேட்டர்:

              System.Console.WriteLine ("Hello, world!");

இந்த கணினி நேம்ஸ்பேஸ் உள்ள பணியகம் வர்க்கத்தின் ஒரு உறுப்பினர் என்று WriteLine முறை அழைக்கும் ..

"https://ta.wikibooks.org/w/index.php?title=சி_ஷார்ப்/பெயர்வெளி&oldid=12249" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது