சி ஷார்ப்/பிரதிபளிப்பான்

பொது மொழி இயங்குபொழுதியின் (CLR Common language runtime) மேம்படுத்தப்பட்ட செயல் என்னவென்றால், வகையி'களை (Types) இயங்குபொழுதில் runtime பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வசதியை உருவாக்கித்தருதலாகும். இத்தகைய வசதியை உருவாக்க .நெட் System.Reflection என்னும் பெயர் வெளியைக் கொண்டு உள்ளது.

System.Reflection பெயர்வெளி (NameSpace) தொகு

Assembly பிரிவி தொகு

Assembly கூறுகள் தொகு

Info பிரிவிகள் தொகு

Binder பிரிவி மற்றும் BindingFlags தொகு

MethodBase மற்றும் MethodBody பிரிவிகள் தொகு

Builder பிரிவிகள் தொகு

"https://ta.wikibooks.org/w/index.php?title=சி_ஷார்ப்/பிரதிபளிப்பான்&oldid=6721" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது