விலங்குகள் - மழலையர் பதிப்பு/கேள்விகள்

உடலியல்தொகு

 1. 1.நம் உடலில் மொத்தம் எத்தனை எலும்புகள் உள்ளன?
 1. 2.நம் உடலில் உள்ள எலும்புகளில் மிகப் பெரியது எது?மிக உறுதியானது எது?
 1. 3.மனிதனின் சராசரி இரத்த அழுத்தம் என்ன?
 1. 4.இரத்தம் ஆற்றும் பணி என்ன?


நோய்கள்தொகு

கடல்கள்தொகு

வானம்தொகு

வளி மண்டலம்தொகு

போக்கு வரத்து சாதனங்கள்தொகு

மதங்கள்தொகு

௧.இந்து மதத்தின் ஆறு பிரிவுகள் யாவை

௧.காணாபத்தியம் - பிள்ளையார் வழிபாடு

௨.கௌமாரம் - குமரக் கடவுள் எனும் முருகன் வழிபாடு

௩.சாக்தம் - சக்தி வழிபாடு

௪.சைவம்- சிவனை வழிபடுதல்

௫.வைணவம் - திருமால் வழிபாடு

௬.

காலம்தொகு

பூகோளம்தொகு

௧.பூமிப் பந்தின் படத்தில் காணப்படும் கோடுகள் எதைக் குறிக்கின்றன?

௨.பூமி ௨௨.5 டிகிரி சாய்ந்திருப்பதால் என்ன பயன்?

௩.

மண்ணியல்தொகு

தகவல் தொடர்புதொகு

கணினிதொகு

 1. ௧.மென்பொருள்
 1. ௨ வன்பொருள்

இசைதொகு

 1. இசைக்கருவிகளை எப்படி வகைப்படுத்தலாம்?


பொழுது போக்குதொகு

 1. சினிமாவைக் கண்டு பிடித்தவர் யார்?
 1. ஆஸ்கார் விருது என்பது என்ன?

மருத்துவம்தொகு

இயற்பியல்தொகு

வானம் நீல நிறமாக இருப்பதற்கு என்ன காரணம்? இதைக் கண்டறிந்தவர் யார்?

வேதியியல்தொகு

மின்னியல்தொகு

 1. நிலை மின்சாரம் என்பது என்ன?
 1. நிலை மின்சாரம் எப்படி உண்டாகிறது?
 1. தங்க இலை நிலைமின்காட்டி எப்படி வேலை செய்கிறது?
 1. மின்சாரத்தை சேமிக்க முடியுமா?
 1. நேர் மின்னோட்டம் என்பது என்ன?
 1. மாறு மின்னோட்டம் என்பது என்ன?
 1. மின்சாரத்தைக் கண்டுபிடித்தவர் யார்?
 1. மின்மாற்றி என்றால் என்ன? அது எவ்வாறு வேலை செய்கிறது?
 1. மின்னழுத்தம் என்றால் என்ன?
 1. மின்னழுத்த வேறுபாடு என்பது என்ன?

இலக்கியம்தொகு

௧.ஒப்பிலக்கியம் என்றால் என்ன?

விளையாட்டுதொகு

 1. கால்பந்து அணியில் எத்தனை பேர் இருப்பார்கள்?
 1. உலகக் கோப்பை காற்பந்து எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடத்தப் படுகிறது?
 1. இந்தியாவின் தேசிய விளையாட்டு என்ன?
 1. கால்பந்து எந்த நாட்டின் தேசிய விளையாட்டு?

பிற துறைகள்தொகு

 1. பஞ்ச தந்திரம் என்றால் என்ன?