பாடம்:பரிசோதனை

< கணிதம்

பரிசோதனை
கணிதவியலின் ஒரு பகுதியான பரிசோதனை இங்கு தொகுக்கப் படுகிறது.
"https://ta.wikibooks.org/w/index.php?title=பாடம்:பரிசோதனை&oldid=13259" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது