ஜாவா (JAVA) என்பது கணினி நிரல் மொழியாகும். இங்கு ஜாவா மற்றும் அதன் தொழில்நுட்பங்களைப் பற்றி காணப் போகிறோம். வாருங்கள் ஜாவா மொழியை தமிழில் ஆக்குவோம்.

பொருளடக்கம்

  1. ஜாவாவின் முக்கித்துவம்
  2. ஜாவாவின் பண்புகள்
  3. ஜாவாவின் அடிப்படை இலக்கணம்
  4. /எடுத்துக்காட்டு நிரல்கள்
"https://ta.wikibooks.org/w/index.php?title=ஜாவா&oldid=16921" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது