செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/மரங்கள்/பூவரசு

Indian_Tulip_tree_(Thespesia_populnea)_flowers_W_IMG_6871.jpg