செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/மரங்கள்/பூவரசு

Indian Tulip tree (Thespesia populnea) flowers W IMG 6873.jpg

Indian_Tulip_tree_(Thespesia_populnea)_flowers_W_IMG_6871.jpg