பலநோக்கு இணைய அஞ்சல் நீட்சித் தேடல்

இப்பக்கம் பலநோக்கு MIME வகையின் படி கோப்புக்களை வடிக்கட்டலை செயல்படுத்துகிறது. உள்ளீடு:உள்ளடக்க வகை/உபவகை/*, e.g. image/jpeg.

 1. 1 இலிருந்து #50 வரை உள்ள 50 முடிவுகள் கீழே காட்டப்படுகின்றன.

(முன் 50 | அடுத்த 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.

 1. (தரவிறக்கு) 20111010 004.jpg . . 2,576 × 1,936 . . 1,023 KB . . Parvathisri . . 04:02, 29 அக்டோபர் 2011
 2. (தரவிறக்கு) 20111010 007.jpg . . 2,576 × 1,936 . . 1.34 MB . . Parvathisri . . 04:07, 29 அக்டோபர் 2011
 3. (தரவிறக்கு) 20111010 010.jpg . . 2,576 × 1,936 . . 744 KB . . Parvathisri . . 04:11, 29 அக்டோபர் 2011
 4. (தரவிறக்கு) 20111010 011.jpg . . 2,576 × 1,936 . . 802 KB . . Parvathisri . . 04:13, 29 அக்டோபர் 2011
 5. (தரவிறக்கு) 20111010 012.jpg . . 2,576 × 1,936 . . 746 KB . . Parvathisri . . 04:14, 29 அக்டோபர் 2011
 6. (தரவிறக்கு) 20111010 013.jpg . . 2,576 × 1,936 . . 647 KB . . Parvathisri . . 04:16, 29 அக்டோபர் 2011
 7. (தரவிறக்கு) 20111010 015.jpg . . 2,576 × 1,936 . . 667 KB . . Parvathisri . . 04:17, 29 அக்டோபர் 2011
 8. (தரவிறக்கு) 20111010 016.jpg . . 2,576 × 1,936 . . 764 KB . . Parvathisri . . 04:18, 29 அக்டோபர் 2011
 9. (தரவிறக்கு) 20111010 019.jpg . . 2,576 × 1,936 . . 657 KB . . Parvathisri . . 04:19, 29 அக்டோபர் 2011
 10. (தரவிறக்கு) 20111010 021.jpg . . 2,576 × 1,936 . . 784 KB . . Parvathisri . . 04:20, 29 அக்டோபர் 2011
 11. (தரவிறக்கு) 20111010 042.jpg . . 2,576 × 1,936 . . 1.41 MB . . Parvathisri . . 04:21, 29 அக்டோபர் 2011
 12. (தரவிறக்கு) Aalamaram.jpg . . 400 × 300 . . 53 KB . . MUTTUVANCHERI NATARAJAN . . 14:39, 18 அக்டோபர் 2011
 13. (தரவிறக்கு) Aambal.jpg . . 300 × 213 . . 21 KB . . Parvathisri . . 13:00, 7 அக்டோபர் 2011
 14. (தரவிறக்கு) Ahil1.jpg . . 150 × 150 . . 6 KB . . Parvathisri . . 13:01, 7 அக்டோபர் 2011
 15. (தரவிறக்கு) Alamaram vizhuthu.jpg . . 400 × 533 . . 108 KB . . MUTTUVANCHERI NATARAJAN . . 16:08, 24 அக்டோபர் 2011
 16. (தரவிறக்கு) Alangaara sedi1.jpg . . 640 × 480 . . 109 KB . . MUTTUVANCHERI NATARAJAN . . 09:47, 9 அக்டோபர் 2011
 17. (தரவிறக்கு) Alankarasedi2.jpg . . 400 × 533 . . 90 KB . . MUTTUVANCHERI NATARAJAN . . 16:05, 24 அக்டோபர் 2011
 18. (தரவிறக்கு) Aloe vora.jpg . . 640 × 480 . . 122 KB . . MUTTUVANCHERI NATARAJAN . . 05:29, 5 அக்டோபர் 2011
 19. (தரவிறக்கு) Anicham.jpg . . 405 × 500 . . 28 KB . . Parvathisri . . 13:08, 7 அக்டோபர் 2011
 20. (தரவிறக்கு) Anicham2.jpg . . 501 × 311 . . 21 KB . . Parvathisri . . 13:09, 7 அக்டோபர் 2011
 21. (தரவிறக்கு) Anthi mantharai.jpg . . 348 × 268 . . 38 KB . . MUTTUVANCHERI NATARAJAN . . 08:07, 4 அக்டோபர் 2011
 22. (தரவிறக்கு) Apartments 1.jpg . . 570 × 500 . . 76 KB . . Msudhakardce . . 10:39, 9 மே 2011
 23. (தரவிறக்கு) Arali Main.jpg . . 480 × 360 . . 25 KB . . Parvathisri . . 13:10, 7 அக்டோபர் 2011
 24. (தரவிறக்கு) Aram.jpg . . 225 × 300 . . 38 KB . . Parvathisri . . 13:13, 7 அக்டோபர் 2011
 25. (தரவிறக்கு) Athiral.jpg . . 300 × 225 . . 21 KB . . Parvathisri . . 13:14, 7 அக்டோபர் 2011
 26. (தரவிறக்கு) Aviram.jpg . . 300 × 225 . . 39 KB . . Parvathisri . . 13:14, 7 அக்டோபர் 2011
 27. (தரவிறக்கு) Baku (1).jpg . . 300 × 224 . . 12 KB . . Parvathisri . . 13:16, 7 அக்டோபர் 2011
 28. (தரவிறக்கு) Bamboo flower.jpg . . 400 × 300 . . 80 KB . . Parvathisri . . 16:47, 7 அக்டோபர் 2011
 29. (தரவிறக்கு) Bamboo massflowering.jpg . . 400 × 300 . . 77 KB . . Parvathisri . . 13:17, 7 அக்டோபர் 2011
 30. (தரவிறக்கு) Bbay.jpg . . 300 × 290 . . 8 KB . . Parvathisri . . 13:18, 7 அக்டோபர் 2011
 31. (தரவிறக்கு) Blue Mosque 01.jpg . . 734 × 480 . . 111 KB . . Parvathisri . . 13:07, 19 செப்டம்பர் 2011
 32. (தரவிறக்கு) Brick house.jpg . . 580 × 393 . . 54 KB . . Msudhakardce . . 10:35, 9 மே 2011
 33. (தரவிறக்கு) Business law.jpg . . 122 × 159 . . 3 KB . . Pitchaimuthu2050 . . 07:27, 17 செப்டம்பர் 2011
 34. (தரவிறக்கு) Causfamily04.jpg . . 347 × 364 . . 46 KB . . Parvathisri . . 13:30, 20 செப்டம்பர் 2011
 35. (தரவிறக்கு) Caves 1.jpg . . 560 × 420 . . 151 KB . . Msudhakardce . . 10:33, 9 மே 2011
 36. (தரவிறக்கு) Chenbagam.jpg . . 254 × 268 . . 95 KB . . Parvathisri . . 13:19, 7 அக்டோபர் 2011
 37. (தரவிறக்கு) Churches 002.jpg . . 1,600 × 1,200 . . 834 KB . . Parvathisri . . 13:05, 19 செப்டம்பர் 2011
 38. (தரவிறக்கு) Cintuvaram.jpg . . 300 × 230 . . 15 KB . . Parvathisri . . 13:20, 7 அக்டோபர் 2011
 39. (தரவிறக்கு) Coconut tree1.jpg . . 640 × 480 . . 127 KB . . MUTTUVANCHERI NATARAJAN . . 05:07, 5 அக்டோபர் 2011
 40. (தரவிறக்கு) Colorbirds (1).jpg . . 372 × 383 . . 40 KB . . Parvathisri . . 15:05, 22 செப்டம்பர் 2011
 41. (தரவிறக்கு) Dall cosambari.jpg . . 2,560 × 1,440 . . 668 KB . . Parvathisri . . 20:43, 5 அக்டோபர் 2011
 42. (தரவிறக்கு) Dog1.jpg . . 1,280 × 853 . . 129 KB . . Ravidreams . . 18:55, 5 நவம்பர் 2006
 43. (தரவிறக்கு) Dog2.jpg . . 375 × 500 . . 29 KB . . Ravidreams . . 19:10, 5 நவம்பர் 2006
 44. (தரவிறக்கு) Dog3.jpg . . 1,024 × 689 . . 567 KB . . Ravidreams . . 19:26, 5 நவம்பர் 2006
 45. (தரவிறக்கு) Dog4.jpg . . 1,024 × 683 . . 127 KB . . Ravidreams . . 19:37, 5 நவம்பர் 2006
 46. (தரவிறக்கு) Dog5.jpg . . 1,024 × 768 . . 362 KB . . Ravidreams . . 19:47, 5 நவம்பர் 2006
 47. (தரவிறக்கு) Drumstick.jpg . . 200 × 150 . . 5 KB . . Parvathisri . . 13:20, 7 அக்டோபர் 2011
 48. (தரவிறக்கு) Eengai.jpg . . 300 × 225 . . 55 KB . . Parvathisri . . 13:21, 7 அக்டோபர் 2011
 49. (தரவிறக்கு) Eezhaththu araLi.jpg . . 400 × 300 . . 147 KB . . MUTTUVANCHERI NATARAJAN . . 15:18, 18 நவம்பர் 2011
 50. (தரவிறக்கு) Electrecian.jpg . . 590 × 332 . . 54 KB . . Parvathisri . . 18:23, 20 செப்டம்பர் 2011

(முன் 50 | அடுத்த 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.

"https://ta.wikibooks.org/wiki/சிறப்பு:MIMESearch/image/jpeg" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது