சிங்கப்பூர்த் தமிழ்இலக்கியம்

1. சிங்கப்பூர்க் கவிதை இலக்கியம்தொகு

1.1. மரபுக்கவிதைகள்
1.2. புதுக்கவிதைகள்

2. சிங்கப்பூர் உரைநடை இலக்கியம்தொகு

2.1. சிறுகதைதொகு

2.2. புதினம்/நாவல்தொகு

2.3. நாடகம்தொகு

2.3.1.மேடைநாடகம்
2.3.2.வானொலி நாடகம்

2.4. கட்டுரைஇலக்கியம்.தொகு

2.4.1. இலக்கியக்கட்டுரைகள்
2.4.2. வரலாற்றுக்கட்டுரைகள்
3.4.3. பயணக்கட்டுரைகள்
3.4.4. பிறபார்க்க

ஆய்வுத்துணை நூல்கள்

ஆய்வேடுகள்

[[]]

[]]]